Indywidualną kancelarię adwokacką w Lesznie prowadzę od sierpnia 2008r.

Świadczę pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych.

Zakres mej praktyki zawodowej jest szeroki i obejmuje: prawo i postępowanie cywilne, rodzinne (rozwody, alimenty, kontakty, etc.), prawo spółdzielcze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo i postępowanie karne, prawo i postępowanie administracyjne, prawo i postępowanie podatkowe, prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Mam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sądach cywilnych (głównie sprawy rodzinne), karnych (w tym o wykroczenia) i administracyjnych, w tym przed organami administracji publicznej.

Przez okres 3 lat prowadziłem obsługę prawną Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYLESIE” w Lesznie (2013-2015).

Ukończyłem kurs „Szkoła Praw Człowieka”, organizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w Warszawie (2004-2005).

Prowadziłem – przez okres 2 lat – wykłady z prawa cywilnego oraz z europejskiego prawa gospodarczego w Szkole Biznesu Europejskiego w Lesznie.