Kancelaria dla Klientów Indywidualnych

PRAWO RODZINNE

 • rozwód i separacja
 • alimenty
 • kontakty
 • władza rodzicielska
 • zarząd majątkiem dorobkowym małżonków
 • zarząd majątkiem dziecka małoletniego
 • rozdzielność majątkowa
 • podział majątku dorobkowego małżonków
 • cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka poza RP

PRAWO CYWILNE

 • prawo nieruchomości: roszczenia windykacyjne, posesoryjne, negatoryjne, rozgraniczenie nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości i rzeczy ruchomych, własność lokali (wspólnoty mieszkaniowe), księgi wieczyste
 • ochrona dóbr osobistych
 • odszkodowania
 • windykacja należności
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite i/lub częściowe
 • umowy cywilnoprawne (wszelkie sprawy z nim związane)
 • prawo spółdzielcze: obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych, sprawy członków spółdzielni mieszkaniowych
 • prawo spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o ważność i/lub nieważność testamentu, zarząd majątkiem spadkowym, dział spadku, sprawy o zachowek

PRAWO KONSUMENCKIE

 • upadłość konsumencka
 • umowy konsumenckie
 • rękojmia i gwarancja
 • kredyty hipoteczne, w tym kredyty we frankach szwajcarskich

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • wynagrodzenie za pracę, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych
 • ryczałty za noclegi kierowców w transporcie międzynarodowym
 • rozwiązanie umowy o pracę i roszczenia z tym związane
 • ustalenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 • praca w warunkach szczególnych

PRAWO KARNE I WYKROCZENIOWE

 • reprezentacja podejrzanego/oskarżonego/obwinionego przed organami ścigania
 • reprezentacja podejrzanego/oskarżonego/obwinionego przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
 • reprezentacja pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego/oskarżyciela prywatnego przed organami ścigania oraz przed sądami powszechnymi wszystkich instancji

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • sprawy cudzoziemców, w tym zwłaszcza narodowości ukraińskiej: zezwolenia na pracę, karta pobytu i inne
 • świadczenia 500+
 • akta stanu cywilnego
 • RODO