Kancelaria dla Klientów Indywidualnych

PRAWO RODZINNE

 • rozwód i separacja
 • alimenty
 • kontakty
 • władza rodzicielska
 • podział majątku dorobkowego

PRAWO CYWILNE

 • dobra osobiste
 • odszkodowania
 • prawo nieruchomości
 • prawo spadkowe

PRAWO KONSUMENCKIE

 • upadłość konsumencka
 • umowy konsumenckie
 • rękojmia
 • kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • wynagrodzenie za pracę, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych
 • ryczałty za noclegi kierowców w transporcie międzynarodowym
 • rozwiązanie umowy o pracę i roszczenia z tym związane
 • ustalenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 • praca w warunkach szczególnych