Manewr wyprzedzania vs. manewr skrętu w lewo – odpowiedzialność uczestników kolizji drogowej (wypadku drogowego)

Prawa i obowiązki uczestnika ruchu drogowego, który prowadząc na drodze pojazd mechaniczny lub niemechaniczny, wykonuje manewr skrętu w lewo – zmiana kierunku jazdy – określa szczegółowo art.22 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Cytowany przepis wskazuje, iż taki uczestnik musi zawczasu Czytaj

Oddalenie wniosków dowodowych przez sąd w sprawie o podział majątku wspólnego – studium pewnej sprawy sądowej

Omawiane zagadnienie powstało w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Sąd rozpoznający sprawę oddalił wnioski dowodowe zgłoszone na rozprawie w oparciu o art.207par.6kpc. Decyzję powyższą uzasadnił tym, iż strona nie zgłosiła ww. dowodów w terminie sądowym, Czytaj