Czas wolny

Czas wolny wykorzystuję na rozwijanie swojego hobby. Uprawiam turystykę rowerową oraz tenis ziemny.