Obsługa prawna firm

Będąc przedsiębiorcą konieczne jest posiadanie umiejętności związanych z zarządzaniem firmą, motywowaniem personelu, optymalizacją czasu.

Moja Kancelaria dołoży wszelkich starań aby prawne aspekty nie należały do niezbędnych umiejętności każdego przedsiębiorcy.

Chcąc sprostać wymaganiom stawianym przez firmy Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie:

  • stałej obsługi prawnej firm, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji,
  • prowadzenia spraw procesowych firmy,
  • opiniowania spraw związanych z bieżącą działalnością,
  • opiniowania, sporządzania umów oraz wszelkich dokumentów firmowych,
  • przygotowywanie wniosków, skarg,
  • opracowywanie i opiniowanie statutów, regulaminów,
  • prowadzenie mediacji,
  • windykacja należności.