Pomoc prawna on-line

W Dziale POMOC PRAWNA ON-LINE Kancelaria oferuje Klientom pomoc prawną na odległość. Pomoc ta odbywa się drogą mailową lub można skorzystać z porad udzielonych na forum.

Jeśli zatem potrzebują Państwo pomocy prawnika bez wychodzenia z domu, zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią za pośrednictwem następującego adresu e-mail: nawrockiadwokat@gmail.com

Zakres usług prawnych udzielanych w ramach Działu POMOC PRAWNA ON-LINE:

  • udzielanie szczegółowych porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego, etc.;
  • sporządzanie projektów pism i pism procesowych do podmiotów prywatnych i publicznych, do organów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, do sądów powszechnych wszystkich instancji, etc.;
  • sporządzanie kompleksowych opinii prawnych;
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych, umów prawa handlowego (spółek prawa handlowego) i innych dokumentów o podłożu prawnym;
  • konsultacje w zakresie postępowań przed sądami I i II instancji, Sądem Najwyższym oraz spraw przed innymi organami i urzędami.