Upadłość konsumencka – zakres pełnomocnictwa a oświadczenie dłużnika złożone na podstawie art.491[4]ust.2i3 ustawy – Prawo upadłościowe

W postępowaniu upadłościowym, w którym dłużnikiem jest konsument (upadłość konsumencka), wniosek może być złożony zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela. Również w tym postępowaniu dłużnika może reprezentować pełnomocnik procesowy. Do wniosku u ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być dołączone oświadczenie dłużnika, Czytaj