Zwrot kosztów noclegu dla kierowcy w transporcie międzynarodowym a wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.11.2016r. (K 11/15)

Powództwo kierowców o zapłatę ryczałtów za noclegi Dnia 24.11.2016r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K 11/15, w którym stwierdził niekonstytucyjność art.21a ustawy o czasie pracy kierowców z Konstytucją RP. Od tego momentu sądy powszechne oddalają powództwa kierowców o zapłatę Czytaj

Zwrot kosztów noclegu dla kierowcy w transporcie międzynarodowym – uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12.06.2014r. (II PZP 1/14)

Przełomowe znaczenie w sprawach o roszczenia pracowników – kierowców w transporcie międzynarodowym – ma wskazana w tytule Uchwała Sądu Najwyższego. Dotychczasowa linia orzecznicza nie była jednoznaczna i sądy powszechne, jak i różne składy Sądu Najwyższego, podejmowały odmienne decyzję w zakresie Czytaj