Ten, kto mieszka we wspólnocie mieszkaniowej, zapewne wielokrotnie zderzył się z problemem udostępnienia mu – jako członkowi wspólnoty – dokumentacji związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi. Niejednokrotnie spotkał się albo z odmową ich udostępnienia w jakikolwiek sposób, albo jedynie poprzez wgląd do nich celem zrobienia własnych notatek – bez możliwości wykonania samodzielnie fotokopii tejże dokumentacji, względnie – uzyskania odpłatnie ich kopii od zarządu wspólnoty.

Powyższe działanie zarządu wspólnoty, odmawiające lub ograniczającej dostęp do takiej dokumentacji, jest zwykłym łamaniem ustawowych praw członka wspólnoty. Takie działanie nie może być w żaden sposób usprawiedliwiane uchwałą członków wspólnoty, podjętą w analizowanym zakresie, gdyż taka uchwała również łamie te prawa.

Prawo członka do uzyskania nie tylko wglądu, ale także kopii dokumentacji wspólnoty związanej z zarządem nieruchomościami wspólnymi, przewiduje art.27 ustawy o własności lokali w związku z art.29ust.3 tejże ustawy. Prawo to potwierdza także doktryna przedmiotu, jak i orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego – por. wyrok SA Warszawa z dnia 26.06.2008r. (I ACa 1382/07), wyrok SO Warszawa z dnia 23.01.2013r. (V Ca 2871/12).

Reasumując, członek wspólnoty mieszkaniowej ma prawo wglądu do przedmiotowej dokumentacji, jak i prawo otrzymania – czy to od zarządu wspólnoty, czy to poprzez samodzielne wykonanie – fotokopii tejże dokumentacji.