Temat zawarty w tytule opisu jest ważny i pilny z uwagi na trwający szybki rozwój ruchu rowerowego na polskich drogach, jak i podążający za nim rozwój infrastruktury rowerowej w miastach i poza nimi. Nie budzi wątpliwości, że korzystanie – podczas jazdy samochodem – z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku jest zakazane. Czy jednak zakaz ten odnosi się także do uczestników ruchu drogowego, którzy poruszają się rowerem?

Zgodnie z art.45ust.2pkt1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Z kolei zgodnie z art.2pkt31 ww. ustawy, pojazd to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane.

Powyższe przepisy nie dają zatem żadnych złudzeń, ani też nie pozwalają na jakiekolwiek wątpliwości – ROWER JEST TAKIM POJAZDEM (drugi z powołanych przepisów), a skoro tak, to pierwszy z powołanych wyżej przepisów dotyczy także KIERUJĄCYCH ROWERAMI.

W konsekwencji odpowiedź może być tu tylko jedna – KIERUJĄCY ROWEREM NIE MOŻE PODCZAS JAZDY KORZYSTAĆ Z TELEFONU WYMAGAJĄCEGO TRZYMANIA SŁUCHAWKI LUB MIKROFONU W RĘKU.