Oddalenie wniosków dowodowych przez sąd w sprawie o podział majątku wspólnego – studium pewnej sprawy sądowej

Omawiane zagadnienie powstało w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Sąd rozpoznający sprawę oddalił wnioski dowodowe zgłoszone na rozprawie w oparciu o art.207par.6kpc. Decyzję powyższą uzasadnił tym, iż strona nie zgłosiła ww. dowodów w terminie sądowym, Czytaj