Manewr wyprzedzania vs. manewr skrętu w lewo – odpowiedzialność uczestników kolizji drogowej (wypadku drogowego)

Prawa i obowiązki uczestnika ruchu drogowego, który prowadząc na drodze pojazd mechaniczny lub niemechaniczny, wykonuje manewr skrętu w lewo – zmiana kierunku jazdy – określa szczegółowo art.22 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Cytowany przepis wskazuje, iż taki uczestnik musi zawczasu Czytaj

Oddalenie wniosków dowodowych przez sąd w sprawie o podział majątku wspólnego – studium pewnej sprawy sądowej

Omawiane zagadnienie powstało w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Sąd rozpoznający sprawę oddalił wnioski dowodowe zgłoszone na rozprawie w oparciu o art.207par.6kpc. Decyzję powyższą uzasadnił tym, iż strona nie zgłosiła ww. dowodów w terminie sądowym, Czytaj

Upadłość konsumencka – zakres pełnomocnictwa a oświadczenie dłużnika złożone na podstawie art.491[4]ust.2i3 ustawy – Prawo upadłościowe

W postępowaniu upadłościowym, w którym dłużnikiem jest konsument (upadłość konsumencka), wniosek może być złożony zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela. Również w tym postępowaniu dłużnika może reprezentować pełnomocnik procesowy. Do wniosku u ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być dołączone oświadczenie dłużnika, Czytaj

Zwrot kosztów noclegu dla kierowcy w transporcie międzynarodowym a wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.11.2016r. (K 11/15)

Powództwo kierowców o zapłatę ryczałtów za noclegi Dnia 24.11.2016r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K 11/15, w którym stwierdził niekonstytucyjność art.21a ustawy o czasie pracy kierowców z Konstytucją RP. Od tego momentu sądy powszechne oddalają powództwa kierowców o zapłatę Czytaj