Zwrot kosztów noclegu dla kierowcy w transporcie międzynarodowym – uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12.06.2014r. (II PZP 1/14)

Przełomowe znaczenie w sprawach o roszczenia pracowników – kierowców w transporcie międzynarodowym – ma wskazana w tytule Uchwała Sądu Najwyższego. Dotychczasowa linia orzecznicza nie była jednoznaczna i sądy powszechne, jak i różne składy Sądu Najwyższego, podejmowały odmienne decyzję w zakresie Czytaj