Dnia 5.02.2015r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K 60/13 i orzekł, iż bez prawa do lokalu – spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu albo prawa odrębnej własności – nie można być członkiem danej spółdzielni.

GDY CZŁONEK SPÓŁDZIELNI ZBYWA LUB TRACI PRAWO DO LOKALU

Powyższe dotyczy szczególnie tych sytuacji, kiedy to dany członek spółdzielni zbywa spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności, względnie – traci spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Takiej osobie nie może przysługiwać już status członka spółdzielni wobec braku łącznika rzeczowego – prawo do określonego lokalu położonego w zasobach spółdzielni.

Opisany wyrok zezwala spółdzielniom na podejmowanie uchwał (przez właściwe – według statutów – organy spółdzielni) o wykreśleniu członka ze spółdzielni. Wszystkie statuty, przewidujące taką możliwość, są – zgodnie z treścią cytowanego orzeczenia – zgodne z obowiązującym prawem.

Powyższe orzeczenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 10.02.2015r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.