Od niedawna w sądach powszechnych ponownie orzekają asesorzy sądowi. Czy jednak są oni konstytucyjnie umocowani do orzekania w sprawach sądowych?

W tym zakresie wypowiedział się już Trybunał Konstytucyjnywyrok z dnia 24.10.2007r. (SK 7/06). Zaprezentowana w nim wykładnia i argumentacja natury prawnej są nadal aktualne; zresztą innego wyroku Trybunału w opisanym zakresie jak dotąd brak.

Czy zatem – mając na uwadze treść wspomnianego orzeczenia Trybunału – odpowiedź na postawione na wstępie postu pytanie powinna być pozytywna, czy negatywna?