Dostarczenie dzieła do odbioru a jego wydanie zgodnie z zamówieniem

Dnia 12.10.2017r. Sąd Najwyższy (IV CSK 708/16) wydał wyrok w przedmiocie wykładni art.643kc pod kątem obowiązku zamawiającego odbioru dzieła, które dostarcza wykonawca. Według cytowanego orzeczenia, „Samo dostarczenie dzieła do odbioru nie jest tożsame z jego wydaniem (oddaniem) w rozumieniu art. 643 KC.

Wykonanie umowy o dzieło poprzez jego zaoferowanie zamawiającemu ma miejsce wtedy, gdy nastąpiło wykonanie dzieła oznaczonego w umowie w takiej postaci, iż dzieło to spełnia cechy zamówienia. Oznacza to taką jego postać, ilość i jakość, że może być wykorzystane do celów, jakie przyświecały zamawiającemu.

zamawiający nie ma obowiązku dokonywania odbioru dzieła wadliwego

Wykładnia art. 643 KC uprawnia pogląd, że zamawiający nie ma obowiązku dokonywania odbioru dzieła wadliwego. Oddanie dzieła zależy od równoczesnej aprobaty świadczenia przez zamawiającego. Przy odbiorze dzieła i ustaleniu zgodności jego cech jakościowych z treścią zobowiązania miarodajna jest przede wszystkim ocena zamawiającego. Niepodobna założyć wymuszenia na zamawiającym dokonania odbioru dzieła z wadami.„.

Z powyższym orzeczeniem należy się w pełni zgodzić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.